Bachelorprojekt: NORRIQ E-potential

Dette projekt fungerede som bachelorprojekt på digital konceptudvikling, og gik ud på at udvikle en formidlingsplatform for NORRIQ’s kunder, hvor de ved at svare på dybdegående spørgsmål, kunne redegøre for deres online potentiale inden for forskellige forretningsemner. Det kunne eksempelvis være emner som sociale medier eller søgemaskineoptimering. Herefter skulle NORRIQ så formidle den data der var indsamlet, og herefter udvikle en specialiseret strategi og fremgangsmåde, samt regelmæssige rapporteringer, som blev overleveret på samme platform, og deraf gav en holistisk oplevelse for kunden.

Denne opgave var klart den mest krævende på uddannelsen, og satte bud efter mange forskellige nuancer af det faglige vidensgrundlag der var etableret, for at kunne udvikles på en måde, som løste det konkrete problem. Resultatet var tilfredsstillende både for gruppen og eksaminatorerne, og derfor en god afslutning på uddannelsesforløbet.